1. Bij uw bezoek wordt u gevraagd een aantal persoonsgegevens op te geven. Deze persoonsgegevens worden enkel gebruikt in het kader van het kunnen aanbieden van onze diensten.

2. Haagwinde zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

3. Wijzigen / verwijdering van Persoonsgegevens U mag de gegevens die Haagwinde over u heeft verzameld op elk moment inzien en laten corrigeren. U heeft het recht Haagwinde te vragen daarvoor in aanmerking komende persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen. Haagwinde zal binnen een maand op een verzoek tot verwijdering beslissen en zal bij het bekend maken van haar beslissing u informeren in hoeverre door de eventuele verwijdering het gebruik van de diensten wordt beperkt of verhinderd.

4. Beveiliging Haagwinde spant zich naar redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Haagwinde treft hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen.

5. Vragen en verzoeken Als u vragen of verzoeken heeft over het privacy-beleid dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen.