Sinds 22/04 staan ​​de tandartspraktijken in Nederland onder strikte voorwaarden open voor reguliere patiëntenzorg.

Wereldwijd is er sprake van het coronavirus pandemie. De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te bestrijden en kwetsbare groepen te beschermen. Dit betekent dat we mensen voorlopig alleen in de praktijk kunnen toelaten als we met zekerheid weten dat ze gezond zijn.

We mogen u niet toelaten tot de praktijk als u tot een van de volgende categorieën behoort:

 • Personen met (de afgelopen 24 uur) symptomen passend bij COVID-19 of gezinsleden (alle huishoudcontacten) met koorts of benauwdheidsklachten.
 • Personen met bewezen COVID19 of personen in thuisisolatie
 • Gezinsleden (huishoudcontacten) van personen met bewezen COVID19
 • Personen met een verhoogde kans op infectie

Enkele belangrijke aanvullende instructies:

 • Omdat handhygiëne tijdens deze virusuitbraak een belangrijke infectiebron blijkt te zijn, zullen wij u vragen om bij binnenkomst in de praktijk uw handen te desinfecteren met handalcohol. Daarna verzoeken wij u uw gezicht of voorwerpen zoals mobiele telefoons niet aan te raken.
 • In de wachtkamer en bij het maken van afspraken proberen we de afstand van 1,5 meter aan te houden, zoals geadviseerd door de overheid en GGZ-instellingen.
 • Kom niet te vroeg aan, dus bij voorkeur net voor de afspraak.
 • Volg de instructies van onze medewerkers.
 • Kom alleen naar uw afspraak. Indien strikt noodzakelijk, mag één ouder of begeleider meekomen.
  Verlaat de praktijk zo snel mogelijk na uw behandeling.
 • We zullen je met een glimlach ontvangen, maar we zullen je geen hand schudden.

In de behandelkamer houden we ons aan de Infectiepreventie Richtlijn Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.