Vanaf 22/04 zijn tandartspraktijken beperkt open voor reguliere patiëntenzorg.

Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus. De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd. Dat betekent dat wij kunnen voorlopig alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.

Wij zijn verplicht om uw reguliere afspraak nog uit te stellen als u onder een van de volgende categorieën valt:

 • U heeft nu corona of u bent korter dan 2 weken van corona genezen.
 • U heeft huisgenoten/gezinsleden met corona
 • U heeft één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (zelfs hooikoorts telt)
 • U heeft huisgenoten/gezinsleden met één of meerdere van deze symptomen
 • U bent in thuisisolatie
 • U woont in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking

Enige belangrijke extra aanwijzingen:

 • Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken.
 • In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.
 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.
 • Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.

In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.